Esther

Esther Brouwer

Als ik terugkijk naar mijn leven realiseer ik me steeds meer dat ik een zonnenkind ben. Als ik in die humorvolle PUURheid kan blijven, gaat alles als vanzelf.

Van jongs af aan heb ik geleerd dat genieten van het leven, gepaard gaat met structuur aanbrengen en verantwoordelijkheid nemen. Door het verkennen en leven van mijn talenten ontdekte ik de contouren van mijn eigenheid. Ik liet mij leiden door iets wat vanzelf bij me opkwam. Ik maakte keuzes op basis wat ik leuk vond binnen de kaders van het dagelijks leven en ritme. Later op mijn studentenkamer werd ik me nog bewuster van mijn eigenheid en queeste (verkenning van kernvraag).

‘Hoe breng je twee ogenschijnlijke uitersten bij elkaar?’

Vaak leken de polen voor mij bij elkaar te horen en werd het gepresenteerd als afgescheiden delen, wat mij vraagtekens bezorgde. Ik heb de kernvraag tot in de finesses verkend. Met vallen, opstaan en weer verder gaan. Het ging telkens om de brug zijn tussen ‘tegenpolen’: de menselijke en de zakelijke maat, de inspiratie en de manifestatie, het samenwerken en het geld, de volwassene en het kind, de emotie en de ratio, het hart en het hoofd, de yin en de yang.

In de praktijk kwam ik met mijn studie bedrijfseconomie terecht in de maakbare wereld van het succes waar de nadruk ligt op macht, oordelen, afrekenen en vaste overtuigingen. Als team namen we dan net te weinig tijd om een gezamenlijk doel te formuleren. Hoe rijm je deze werkwijze met de wereld die ik ken van mijn sportcarrière? Een wereld vol enthousiasme, discipline in het oefenen en samenwerken aan een gezamenlijk doel. Diepe blijdschap als alles samenviel in de wedstrijd, we magisch spel speelden waarin we boven onszelf uitstegen en de tegenstander het nakijken had.  Bijzonder toch het ogenschijnlijke contrast!

Wat is nu de sleutel?

Ik weet dat wij allemaal diep vanbinnen, een vlammetje hebben dat oplicht als onze nieuwsgierigheid wordt gewekt door ‘iets’! Een moment van inspiratie!

‘Werkt dat ook zo in de maatschappij, het bedrijfsleven en in scholen? Als volwassenen en kinderen geïnspireerd raken, wat betekent dat voor de samenwerking, het leervermogen en de uitkomsten? Wat inspireert hen?’

Deze vragen fungeren als mijn kompas. Ik heb veel verkend en naar antwoorden gezocht op deze vragen in heel uiteenlopende banen. Gelouterd door het leven heb ik ook antwoorden gekregen, toegepast en ermee geëxperimenteerd. De cirkel is rond naar mijn weten, getoetst en gestaafd aan oer-wijsheden, zoals Daoïsme, Maya wijsheid, en de Alchemie. Oer-wijsheden die me, net als levensvragen en onze menselijkheid, bijzonder blijven raken en boeien. De tijd is gekomen om te delen vanuit mijn PUURheid met focus op het brengen van ontspanning in onze maatschappij, waardoor natuurlijk leiderschap en natuurlijke ordening in ecosystemen ontstaan. (puur-koers.nl)